Dzemdību namā piedzimuši trīnīši. 2020.gada 17.jūnijs.