Informācija par valdi

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova

Pilnvaru termiņš līdz 2022. gada 19.martam.

Profesionālā pieredze

No 2017. gada – SIA"Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāja; ārste ginekoloģe dzemdību speciāliste;

Uzņēmuma līgumi ar RAKUS, PSKUS un RSU  par rezidentu apmācību un iesaisti tālākizglītības programmu sagatavošanā;

1993.- 2017. – SIA "Rīgas Dzemdību nams", ārste ginekoloģe dzemdību speciāliste;

1990.- 1993. – Rīgas 1. ĀMPKS, ārste ginekoloģe, dzemdību speciāliste.

Izglītība

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē;

Biznesa augstskola “Turība”, bakalaura grāds tiesību zinātnē, jurista profesionālā kvalifikācija;

Rīgas Medicīnas institūts, internatūra dzemdniecībā un ginekoloģijā;

Rīgas Medicīnas institūts, ārsta grāds.

 

Valdes locekle Ilona Voicāne

Pilnvaru termiņs: līdz konkursa rezultātā tiks ievēlēts valdes loceklis

Profesionālā pieredze

No 22.10.2008. līdz 30.07.2009. SIA „Rīgas Dzemdību nams” juriste;

No 31.07.2009.līdz 28.07.2013. un no 01.02.2017. līdz 20.03.2017. Rīgas Dzemdību nama valdes locekle;

No 29.07.2013. līdz 31.01.2017. un no 19.03.2017. Rīgas Dzemdību nama Juridiskās daļas vadītāja.

Uzņēmuma līgumi ar Rīgas 1.medicīnas koledžu un Latvijas Vecmāšu asociāciju.

1999. – 2007.    VAS „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” juriste, Juridiskās daļas vadītāja.

1999. - 2005.     BO VAS „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra” juriskonsulte.

1999. – 2002. Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas juriste.

2001. - 2002.     VAS „Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra” juriskonsulte.

 Izglītība

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnēs.

Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centra profesionālās pilnveides izglītības programma „Projektu vadība - Projektu vadīšana