Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības (SIA "Rīgas Dzemdību nams) darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla  daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

Rīgas Dzemdību nams (RDN) ir valstī lielākā un modernākā dzemdību palīdzības un prenatālās aprūpes iestāde ar gandrīz 70 gadus lielu pieredzi dzemdību palīdzības un ginekoloģisko pakalpojumu sniegšanas jomā. Dzemdību namā ik gadu vidēji tiek pieņemtas 7000 dzemdības, kas ir aptuveni trešā daļa no visām dzemdībām valstī.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējumu, kas apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3345, SIA “Rīgas Dzemdību nams” vispārējais stratēģiskais mērķis ir sniegt stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus dzemdību palīdzības jomā un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

 

Nr.p.k.

Informācijas joma

Publicēšanas biežums

Publicētā informācija

        1.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

Mērķu izpilde 2014301.17 KB

Mērķu izpilde 2015385.77 KB

Mērķu izpilde 2016374.48 KB

Mērķu izpilde 2017501.83 KB

Mērķu izpilde 2018477.98 KB

        2.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

Samaksātie nodokļi 201766.66 KB

Samaksātie nodokļi 201867.32 KB

        3.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2014151.87 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2015200.38 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2016176.67 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2017210.62 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2018172.02 KB

        4.

Atalgojuma politikas principi

1x gadā

Vispārējie principi84.49 KB

 

Atalgojums279.53 KB

 

Sociālās garantijas​356.41 KB 

        5.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1x gadā

SIA „Rīgas Dzemdību nams” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

        6.

Neauditēts ceturkšņa pārskats

1x ceturksnī

Neauditēts 2016.g. 1. ceturkšņa pārskats177.98 KB

 

Neauditēts 2016.g. 3.ceturkšņa pārskats181.33 KB

 

Neauditēts 2017.gada 1.ceturkšņa pārskats185.58 KB

 

Neauditēts 2017.gada 3.ceturkšņa pārskats319.24 KB

 

Neauditēts 2018.gada 1.ceturkšņa pārskats394.39 KB

Neauditēts 2018.gada 3.ceturkšņa pārskats319.02 KB

 

Neauditēts 2019.gada 1.ceturkšņa pārskats311.53 KB

        7.

Neauditēts pusgada pārskats

1x pusgadā

Neauditēts 2016.g. pusgada pārskats182.24 KB

 

Neauditēts 2017.gada pusgada pārskats330.86 KB

Neauditēts 2018.gada pusgada pārskats 399.81 KB

 

Neauditēts 2019.gada pusgada pārskats715.16 KB

        8.

Neauditēts gada pārskats

1x gadā

Neauditēts gada pārskats 2015.179.91 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2016.181.28 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2017.307.15 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2018.540.80 KB

        9.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

2013.gada pārskats1.34 MB

2014.gada pārskats1.04 MB

2015.gada pārskats6.27 MB

2016.gada pārskats1.56 MB

2017.gada pārskats11.64 MB

2018.gada pārskats6.77 MB

       10.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

SIA „Rīgas Dzemdību nams” ir 100% apmērā Rīgas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

SIA „Rīgas Dzemdību nams” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

       11.

Informāciju par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Saņemtie ziedojumi68.72 KB