Personāla daļa

  • Personāla daļas vadītāja Daina Care, T: 67011310
  • Darba aizsardzības speciāliste Zigrīda Zepa, T: 25659237