Vakances

​SIA „Rīgas Dzemdību nams” (Reģ.Nr.40003194600) ir valstī lielākā un modernākā dzemdību palīdzības un prenatālās aprūpes iestāde ar 75 gadus lielu pieredzi dzemdību palīdzības un ginekoloģisko pakalpojumu sniegšanas jomā.

Lai saviem klientiem, pacientiem nodrošinātu pēc iespējas augstākas kvalitātes pakalpojumus, Rīgas Dzemdību nama darbība pastāvīgi tiek attīstīta, gan rūpējoties par personāla kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, gan ieviešot mūsdienīgas tehnoloģijas un inovatīvus darba risinājumus. Dzemdību namā strādā vairāk nekā 400 kompetenti un pieredzējuši darbinieki.

SIA „Rīgas Dzemdību nams” aicina darbā:

 • Anestezioloģijas dienesta vadītāju
 • anesteziologu, reanimatologu
 • neonatologu
 • informācijas tehnoloģiju speciālistu

Anestezioloģijas dienesta vadītājs/-a

Izglītība: LR atzīta ārsta izglītība, sertifikāts  specializācijā-  anestezioloģijā, reanimatoloģijā.

Kvalifikācija: sertificēts anestezioloģijas, reanimatoloģijas specialitātē un/vai attiecīgajās metodēs, atbilstoši veicamā darba profilam.

Darba pieredze: praktiskā darba pieredze specialitātē ne mazāk kā 5 gadi; vēlama iepriekšēja darba pieredze administratīvajā darbā.

Valsts valodas prasmes: atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.

Zināšanas, prasmes un īpašības:

 • labas praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas anestezioloģijā, reanimatoloģijā un vispārējos medicīniskajos jautājumos;
 • zināšanas par profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo regulējumu;
 • izpratne par anestēzijas un reanimācijas palīdzības organizēšanas un nodrošināšanas kārtību, veselības aprūpes politiku, medicīnas izglītību, zināšanu un prasmju pilnveidošanu;
 • labas personāla vadības prasmes, prasme noteikt darba prioritātes;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, organizatora spējas, precizitāte, augsta atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, pamatot savu viedokli, iniciatīva;
 • spēja strādāt paaugstināta stresa apstākļos un spēja noteikt rīcības prioritātes;
 • labas iemaņas darbā ar datoru OpenOffice un/vai MS Office vidē; interneta pārlūkprogrammām un darba izpildē nepieciešamām datu bāzēm;
 • spēja pielietot svešvalodas saskarsmē un profesionālās literatūras apgūšanai; 
 • ieinteresētība dzemdību anestezioloģijas attīstībā;
 • pieredze akadēmiskajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt (t.sk. plānot, organizēt, kontrolēt) Anestezioloģijas dienesta darbu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, organizēt un vadīt ārstniecības darbu Anestezioloģijas dienestā atbilstoši uz pierādījumiem balstītas medicīnas principiem.
 • Uzraudzīt ārstniecības un veselības aprūpes kvalitāti, nepārtrauktību un pēctecību Anestezioloģijas dienestā.
 • Koordinēt un pārraudzīt ārstu anesteziologu, reanimatologu darbu Anestezioloģijas dienestā, pārraudzīt un atbalstīt medicīniskās aprūpes personāla darbu Anestezioloģijas dienestā.
 • Tieši iesaistīties neatliekamās palīdzības reanimācijas pasākumos Anestezioloģijas dienestā un nepieciešamības gadījumā arī citās Dzemdību nama Ārstniecības departamenta struktūrvienībās.
 • Piedalīties klīnisko konferenču, klīnisko gadījumu analīzes un citu ar ārstniecību un veselības aprūpes kvalitāti saistītu aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, veikt Anestezioloģijas dienesta darba rezultātu un kvalitātes rādītāju analīzi.
 • Iniciēt algoritmu, vadlīniju, medicīniskās aprūpes protokolu, standartu, instrukciju u.c. metodiskās vadības dokumentu izstrādi un pilnveidošanu. Veicināt jaunu inovatīvu ārstniecības metožu ieviešanu struktūrvienībā.
 • Uzraudzīt struktūrvienības darba vidi un medicīniskā aprīkojuma atrašanos darba kārtībā.
 • Apzināt Anestezioloģijas dienesta ārstniecības personu apmācību nepieciešamību, iniciēt un piedalīties to realizācijā, sadarboties savas kompetences ietvaros ar citām ārstniecības iestādēm un veselības un sociālās aprūpes institūcijām.
 • Piedalīties profesionālās pilnveides programmu izstrādē un realizācijā RDN ārstniecības personām, tajā skaitā neatliekamās palīdzības sniegšanā, piedalīties zinātniskās pētniecības darbā, veicināt un atbalstīt Anestezioloģijas dienesta ārstu un medicīniskās aprūpes personāla iesaistīšanos pētniecībā.
 • Koordinēt un uzraudzīt studējošo un rezidentu apmācību Anestezioloģijas dienestā.

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei un karjerai.
 • Stabilu atalgojumu: no 3700 EUR līdz 4800 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par pilnas slodzes darbu normālā darba laika ietvaros +  piemaksas par papildus darbu, par darba stāžu; iespēja atalgojumam piemērot papildus koeficientu atbilstoši tirgus situācijai.
 • Komfortablu darba vidi un mūsdienīgu aprīkojumu.
 • Veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika).
 • Koplīgumā noteiktās papildus sociālās garantijas un papildus labumus.
 • Atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā.

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV sūtīt ar norādi „ Anestezioloģijas dienesta vadītājs” uz e-pastu: darbs@rdn.lv  Tālrunis informācijai +371 67011211

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

 

Anesteziologs, reanimatologs/-ģe

Galvenie amata pienākumi:

 • Pārzināt cilvēka klīnisko farmakoloģiju un patoloģisko  fizioloģiju,  grūtniecības fizioloģiju un patoloģiju, jaundzimušā fizioloģiju un patoloģiju, normālo un patoloģisko dzemdniecību, pēcdzemdību perioda norisi;
 • Veikt pacienta izmeklēšanu un iegūto datu novērtēšanu;
 • Pārzināt dažādu slimību patoloģisko procesu attīstību, kritiskos un terminālos stāvokļus;
 • Pārzināt pacienta izmeklēšanas metodes (fizikālās, laboratoriskās, morfoloģiskās, instrumentālās, vizuālās diagnostikas, ģenētiskās u.c.), prast interpretēt to rezultātus;
 • Novērtēt pacienta stāvokli dinamikā un pielietotās terapijas gaitā.

Prasības pretendentiem:

 • LR atzīta 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība;
 • Sertificēts anesteziologs, reanimatologs vai 3.- 5. gada ārsts-rezidents anesteziologa, reanimatologa specialitātē;
 • Reģistrēts LR Ārstniecības personas reģistrā;
 • Teicamas sociālās pamatprasmes – komunikatīvās, patstāvīga darba un komandas darba prasmes;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas;
 • Spēja pielietot vismaz vienu svešvalodu saskarsmes veidošanai;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru Open Office un /vai MS Office vidē.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei un karjerai;
 • Stabilu atalgojumu: no 3065 līdz 3900 EUR (pirms nodokļu nomaksas) - sertificētam ārstam par vienu slodzi; no 2760 līdz 3510 EUR (pirms nodokļu nomaksas) -  nesertificētam ārstam par vienu slodzi + sociālās garantijas;
 • Summēto darba laiku saskaņā ar grafiku;
 • Komfortablu darba vidi un mūsdienīgu aprīkojumu.

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV ar norādi „ Anesteziologs, reanimatologs” uz e-pastu: darbs@rdn.lv  Tālrunis informācijai +371 67011265

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

 

Neonatologs/-ģe

Galvenie amata pienākumi: 

 • Veikt jaundzimušo izmeklēšanu un ārstēšanu;
 • Novērtēt pacienta stāvokli dinamikā un pielietotās terapijas gaitā;
 • Veikt neonatologa specialitātē paredzētās manipulācijas;
 • Noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Prasības pretendentam: 

 • LR atzīta 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība;
 • Sertificēts neonatologs vai 4.-5. gada ārsts-rezidents neonatoloģijas specialitātē;
 • Reģistrēts LR Ārstniecības personas reģistrā;
 • Teicamas sociālās pamatprasmes – komunikatīvās, patstāvīga darba un komandas darba prasmes;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas;
 • Spēja pielietot vismaz vienu svešvalodu saskarsmes veidošanai;
 • Iemaņas darbā ar datoru Open Office un /vai MS Office vidē;
 • Spēja patstāvīgi strādāt Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam: 

 • Atbildīgu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei un karjerai;
 • Stabilu atalgojumu: līdz EUR 3100 EUR (pirms nodokļu nomaksa) - sertificētam ārstam par vienu slodzi; līdz 2790 EUR (pirms nodokļu nomaksas) -  nesertificētam ārstam par vienu slodzi + sociālās garantijas;
 • Komfortablu darba vidi un mūsdienīgu aprīkojumu;
 • Normālo darba laiku.

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV ar norādi „Neonatologs” uz e-pastu: darbs@rdn.lv  

Tālrunis informācijai +371 67011310

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

 

Informācijas tehnoloģiju speciālists/-e

Galvenie pienākumi:

 • Izstrādāt, uzlabot un uzturēt SIA “Rīgas Dzemdību nams” informācijas sistēmas programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursu pieejamības nosacījumiem;
 • Veidot un aprakstīt programmatūras arhitektūru augstas sarežģītības uzdevumiem;
 • Piedalīties dažādu tehnisko risinājumu apspriešanā;
 • Veidot datu konceptuālo un fizisko modeli;
 • Konstruēt un aprakstīt algoritmus augstas sarežģītības uzdevumiem. Veikt lietotāja saskarnes projektēšanu, aprakstīšanu, programmatūras projektējuma apraksta sastādīšanu;
 • Rakstīt programmas kodu saskaņā ar programmatūras projektējuma aprakstu un algoritmu;veikt programmas atkļūdošanu;
 • Piedalīties tehnisko specifikāciju izveidošanā savietojamībai ar ārējām sistēmām, datu importēšanas un eksportēšanas procedūru izveidošanā;
 • Administrēt un analizēt datu bāzes;
 • Konfigurēt programmatūras izstrādes vidi;
 • Integrēt, ieviest un testēt datubāzes pārvaldības sistēmas, ka arī veikt datubāzes izpēti;
 • Pārraudzīt datu reģistrācijas un aktualizācijas procesu Dzemdību nama IS;
 • Veikt datu atlases; nepieciešamības gadījumā analizēt datu atbilstību tiesību aktos noteiktajām normām un Dzemdību nama IS prasībām. Savas kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus darba organizācijas uzlabošanai, piedalīties atbilstošo KVS procedūru izstrādē.

Prasības:

 • Augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā (bakalaurs, maģistrs vai otrā līmeņa profesionālā izglītība), var pieteikties arī IT jomas pēdējo kursu studenti;
 • Vēlama darba pieredze līdzīgā amatā;
 • Zināšanas un pieredze darbā ar:  C++ Qt3/Qt5 frameworku,  PostgreSQL DBVS, Linux/Windows OS;
 • Labas latviešu valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • Spēja izvērtēt inovatīvu jaunievedumu integrēšanu un pielāgošanu esošajā ITS.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu: 1110 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par 0.5 slodzi + sociālās garantijas;
 • Nepilnas slodzes stabilu darbu;
 • Dinamisku darba vidi un labus darba apstākļus;
 • Veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika);
 • Rīgas Domes noteiktās atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā.

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV ar norādi “Informācijas tehnoloģiju speciālists” uz e-pastu: darbs@rdn.lv  

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!