Vecmātes

Lai sazinātos ar vecmātēm, lūdzu zvaniet uz Dzemdību centru. T: 67011337

Vecmātes, kuras slēdz līgumus par individuālu pakalpojumu dzemdībās: 

Lelde Kanča
Ilze Ansule
Irina Balašova
Vija Bathena - Krastiņa
Baiba Kokneviča
Olita Bramane
Kristīne Jekševica
Baiba Firkuse
Margarita Glaza
Ieva Jančevska
Līga Kalniņa
Dina Koroļkova
Marina Kovtuna
Lovita Krūmiņa
Laila Laganovska
Gunta Laveniece
Viktorija Liepiņa
Svetlana Ļebedeva
Svetlana Mickēviča
Larisa Ostaņina
Iluta Ozola
Iveta Paņina
Ināra Peņkova
Līga Priede
Ausma Rastopčina
Kristīne Reitere
Ingrīda Ringa
Elīza Romānova
Rita Romanovska
Iveta Smilga
Lolita Stabulniece
Dagnija Štrausa
Iluta Vanaga
Ilze Veismane
Ilze Viļuma
Baiba Zelka

 

Vecmātes, kuras slēdz līgumus par individuālu grūtniecības aprūpi: 

Agita Lejniece
Rita Romanovska
Elita Šteinberga
Gunta Laveniece
Linda Veidemane