Jaunākās ziņas

Dzemdību nama darbiniekiem - jauni formas tērpi

Dzemdību nama darbiniekiem - jauni formas tērpi

Dzemdību nama ārstus, vecmātes, māsas un māsu palīgus var atšķirt pēc formas tērpu krāsām.