Saimnieciskā un tehniskā nodrošinājuma departaments

Saimnieciskā un tehniskā nodrošinājuma departaments 

  • Direktors Andrejs Bladiko T: 67011307
  • Jurists Salvis Kozlovs T: 67011215
  • Iepirkumu speciāliste Solvita Jaunušāne T: 67011283

Inženiertehniskā nodaļa

  • Vadītājs Andrejs Bladiko T: 67011307

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

  • Vadītājs Eduards Ādmīdiņš T: 67011240