Finanšu departaments

Finanšu departaments

  • Direktore Inita Karņicka T: +371 67011272
  • Ekonomiste Nadežda Joņina, T: +371 67011263

Grāmatvedība

  • Galvenā grāmatvede Iveta Madelāne T: +371 67011227
  • Algu grāmatvede Ilze Rosicka T:  +371 67011274
  • Grāmatvede Diāna Jansone T: +371 67011319
  • Grāmatvede Baiba Stepiņa T: +371 67011237