Finanšu departaments

Finanšu departaments

  • Direktore Inita Karņicka T. 67011272

Finanšu nodaļa

  • Ekonomiste Evita Baukerte T. 67011233

Grāmatvedība

  • Galvenā grāmatvede Iveta Madelāne T. 67011227
  • Grāmatvede Ilze Rosicka T. 67011274
  • Grāmatvede Diāna Jansone T. 67011319
  • Grāmatvede Ingrīda Deģe  T. 67011237
  • Grāmatvede Monta Tīberga T. 67011252