Finanšu departaments

Finanšu departaments

  • Direktore Inita Karņicka T: +371 67011272

Finanšu nodaļa

  • Ekonomiste Evita Baukerte T: +371 67011233

Grāmatvedība

  • Galvenā grāmatvede Iveta Madelāne T: +371 67011227
  • Vecākais grāmatvedis Aldis Pētersons T: +371 67011263
  • Algu grāmatvede Ilze Rosicka T:  +371 67011274
  • Grāmatvede Diāna Jansone T: +371 67011319
  • Grāmatvede Ingrīda Deģe  T: +371 67011237