Finanšu departaments

Finanšu departaments

  • Direktore Inita Karņicka T: 67011272

Finanšu nodaļa

  • Ekonomiste Evita Baukerte T: 67011233

Grāmatvedība

  • Galvenā grāmatvede Iveta Madelāne T: 67011227
  • Algu grāmatvede Ilze Rosicka T:  67011274
  • Algu grāmatvede Daņuta Maksimoviča T: 67011252
  • Grāmatvede Diāna Jansone T: 67011319
  • Grāmatvede Ingrīda Deģe  T: 67011237