Anestezioloģijas dienests

Egīls Lapiņš
Egīls Lapiņš
Dienesta vadītājs, anesteziologs, reanimatologs
67011265
egils.lapins@rdn.lv