Kvalitātes vadība

  • Integrētās kvalitātes vadības sistēmas un risku vadības speciāliste Evija Bakša-Zveja, T: +371 67011252

Andija Logina
Andija Logina
Kvalitātes un risku vadības daļas vadītāja
+371 67011213
andija.logina@rdn.lv