Kvalitātes vadība

  • Kvalitātes un risku vadības daļas vadītāja Andija Logina, T: +371 67011213, e-pasts: andija.logina@rdn.lv
  • Integrētās kvalitātes vadības sistēmas un risku vadības speciāliste Evija Bakša-Zveja, T: +371 67011252, e-pasts: evija.baksa-zveja@rdn.lv
  • Pacientu pieredzes un klientu lojalitātes projektu vadītāja Kristina Davļetšina, e-pasts: kristina.davletsina@rdn.lv