Dzemdību nama fonds

MISIJA

Mēs visi vēlamies, lai katrs bērniņš Latvijā – neatkarīgi no vecāku sociālā statusa, materiālā nodrošinājuma, pilsonības, politiskās piederības, etniskās vai reliģiskās pārliecības - piedzimst vesels un gaidīts, drošā, stabilā un bērnam draudzīgā vidē. Dzemdību nama fonda misija – atbalstot topošos un jaunos vecākus, sniegt bērnam iespējami labāko dzīves sākumu.


MĒRĶI

Atbalsta sniegšana ģimenēm dažādākajās krīzes situācijās, atbalsts ģimenēm vairāku jaundzimušo piedzimšanas gadījumā, atbalsts daudzbērnu ģimenēm un sociālās atstumtības riskam pakļautām mātēm un ģimenēm;

Latvijas perinatālās medicīnas atbalstīšana un attīstīšana;

Atbalsts Rīgas Dzemdību namam kā vadošai un inovatīvākai dzemdību palīdzības iestādei Latvijā, palīdzot būt par būtisku perinatālās medicīnas references centru.

Atbalsts dzemdību palīdzības sniedzēju tālākizglītībai un kompetenču pilnveidei, atbalsts rezidentu un jauno speciālistu profesionālai pilnveidei;

Sabiedrības veselības veicināšana un izglītošana par veselības jautājumiem, veselīga dzīvesveida un profilakses pasākumu popularizēšana (iekļaujot pirmās palīdzības sniegšanas apmācības, izglītošanu par seksuāli reproduktīviem jautājumiem, ģimenes plānošanas pasākumus, pacientu tiesību aizsardzību, konsultāciju sniegšanu).


FONDA DIBINĀTĀJI

Santa Markova, Juris Šleiers, Ilze Lietuviete, Baiba Braže, Iveta Apkalna, Līga Meņģelsone un Lauciņu, Ozolu un Piķeļu ģimenes


FONDA PADOME

Andris Lauciņš – Padomes priekšsēdētājs 

Santa Markova

Ainārs Ozols

Līga Meņģelsone

Juris Šleiers

VALDE

Elizabete Pumpure – valdes priekšsēdētāja

Elīna Ozola - valdes locekle

Ar Dzemdību nama fonda projektiem aicinām iepazīties Fonda mājas lapā www.dznfonds.lv

ATBALSTĪT/ ZIEDOT

Konts: LV30UNLA0055001349799

"Dzemdību nama fonds"

vienotais reģistrācijas Nr. 40008289486

Adrese: Miera iela 45, Rīga, LV-1013

KONTAKTI

Elizabete Pumpure – Dzemdību nama fonda valdes priekšsēdētāja

pumpure.elizabete@gmail.com

Mob.tel. +371 20254302

Elīna Ozola - Dzemdību nama fonda valdes locekle

elina.ozola@icloud.com

Mob.t. +371 29386601