Pie Dzemdību nama iestādīts Laimes koks sarkanlapu ozoliņš