Ar sekmīgu rezultātu auditēta Rīgas Dzemdību nama integrētā kvalitātes vadības sistēma

11.10.2023 PDF

Dzemdību namā sekmīgi noslēgušies sertifikācijas uzraudzības auditi saskaņā ar ISO 45001, ISO 14001,  ISO 9001 un ISO 50001 standarta prasībām.

Sertifikāts ISO 45001 apliecina darba devēja apņemšanos rūpēties par darbinieku arodveselību un darba drošību; sertifikāts ISO 14001 apstiprina, ka uzņēmuma darbība atbilst vides normatīvo aktu prasībām, sertifikāts ISO 9001 apliecina kvalitatīvu procesu vadības un kontroles sistēmas darbību, bet sertifikāts ISO 50001 - efektīvu energoresursu pārvaldību.

Starptautiskiem standartiem atbilstošie auditi noslēgušies sekmīgi, un ir pierādījums Dzemdību nama konkurētspējai, sniegto pakalpojumu kvalitātei, kā arī atbildīgai un ilgtspējīgai saimniekošanai.

ISO 50001 pārsertifikācijas auditu veica neatkarīga sertifikācijas iestāde - BM Certification, bet ISO 45001, ISO 14001 un ISO 9001 sertifikācijas auditu - vadības sistēmu sertifikācijas firma “Det Norske Veritas Latvia”.

Rīgas Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Santa Markova un Dzemdību nama Saimnieciskā un tehniskā nodrošinājuma departamenta direktors Romāns Orlovs saņem ISO 50001 sertifikātu no BM Certification Vadības sistēmu sertifikācijas nodaļas vadītājas Sņežanas Skudrovas.