Būtiski ierobežojumi Dzemdību namā saistībā ar koronavīrusa COVID-19 pandēmiju

13.03.2020 PDF

Lai ierobežotu koronavīrusa COVID-19 izplatīšanos dzemdību iestādē, no 13.marta tiek pārtraukti pacientu apmeklējumi.

No 21.marta Dzemdību nama centrālā ieeja (''A" ieeja) atvērta no plkst.07:30 līdz plkst.18:30. Sūtījumus pacientēm var nodot laikā no 8:00-17:30.

Dzemdību namā ir izstrādāts rīcības plāns, kā organizēt aprūpi, pēc iespējas minimizējot pacientu savstarpējo saskarsmi.

Ierobežojumi pieņemti, lai aizsargātu māmiņu un jaundzimušo veselību un dzīvību, kā arī atbalstītu vispārējos sabiedrības epidemioloģiskās drošības mērus.  Rīgas Dzemdību nama prioritāte ir pacientu drošība un veselība.

(!) Vizītes pie speciālistiem un ambulatoriskie izmeklējumi notiek tikai ar iepriekšēju pierakstu; pacientei pie speciālista jāierodas vienai, bez pavadoņa.