Kādas izmaiņas pēc 1. aprīļa grozījumiem ir Rīgas Dzemdību namā?

04.04.2022 PDF

Esam apkopojuši svarīgākās izmaiņas, kas Dzemdību namā stājušās spēkā no 1. aprīļa.

Kas NAV mainījies? (kādas prasības joprojām spēkā?)

  • Piedalīties dzemdībās un uzturēties ģimenes palātā ir atļauts vienai pilngadīgai, veselai personai, uzrādot sadarbspējīgu Covid sertifikātu.
  • Pavadošās personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm stacionārā netiek ielaistas.
  • Atrodoties Dzemdību namā, koplietošanas telpās un saskarsmē ar personālu, ir jālieto respirators vai medicīniskā sejas maska.
  • Apmeklējumi Dzemdību namā NAV atļauti.

Kas IR mainījies?

  • Pavadošām personām vairs iepriekš nav jāveic Covid tests. Ātrais antigēna tests bez maksas tiek veikts turpat uz vietas, Uzņemšanas nodaļā.
  • Pavadošās personas, kas uzturas ģimenes palātās, drīkst atstāt Dzemdību namu un pēc tam atgriezties ģimenes palātā (pārvietošanās atļauta laikā no plkst.8.00-19.00).
  • Ierodoties uz plānveida operācijām, pacientēm nav iepriekš jāveic Covid tests, to veiks uz vietas, Uzņemšanas nodaļā.
  • Uz visām Ambulatoriskām vizītēm, uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu, pacienti var pavadīt viena pilngadīga, pacientei tuva persona.