Rīgas Dzemdību nams - SUDRABA laureāts

22.06.2022 PDF

Pirmo reizi piedaloties uzņēmuma korporatīvās atbildības un ilgstspējas līmeņa izvērtēšanā pēc starptautiski atzītas metodoloģijas, Rīgas Dzemdību nams ieguvis augsto - SUDRABA kategoriju Ilgtspējas indeksa 2022 novērtējumā.

Atbilstība tika izvērtēta, analizējot uzņēmuma risku un procesu vadības principus dažādās ilgtspējas jomās - ietekmē uz vidi un vietējo kopienu, klientiem, sadarbības partneriem, kā arī ieguldījumu nozares attīstībā.

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova: “Lepojamies ar piešķirto augsto novērtējumu! Šāds nopietns, starptautiskiem standartiem atbilstošs izvērtējums ir lieliska iespēja identificēt pilnveidojamās jomas un paredzēt korektīvās darbības, lai sekmētu Dzemdību nama mūsdienīgu attīstību un ilgtspēju.”