Rīgas Dzemdību nams iegūst ZELTU Ilgtspējas indeksa novērtējumā

15.06.2023 PDF

Ekspertu komanda no Ilgtspējas indeksa, izvērtējot Dzemdību nama veikumu un atbildību ietekmē uz vidi, sabiedrību un darba vidi, piešķīrusi Dzemdību namam ZELTA kategoriju. 

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova: "Saņemtais  novērtējums ir apliecinājums mūsu uzņēmuma izaugsmei un augstajiem standartiem korporatīvās pārvaldības jomā,  kā arī motivējošs  faktors tālākai attīstībai visās būtiskākajās ilgtspējas jomās – vide, sociālā joma un sabiedrība, ekonomiskā stabilitāte un pārvaldība. Paldies visiem, kuri ar savu pašaizliedzīgo darbu katrs savā jomā palīdz Dzemdību namam augt un attīstīties, jo ceļā uz mūsdienīgu, iekļaujošu sabiedrību vieta izaugsmei ir vienmēr!"