Rīgas Dzemdību nams noslēdz līgumu ar CFLA par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ieviešanu

20.06.2024 PDF

2024. gada 20. jūnijā starp SIA “Rīgas Dzemdību nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ieviešanu.

Projekta "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana SIA “Rīgas Dzemdību nams”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Projekta ietvaros realizētie pasākumi uzlabos vienlīdzīgu pieejamību perinatālās aprūpes pakalpojumiem sociālās un teritoriālās atstumtības, un nabadzības riskam pakļautajām reproduktīvā vecuma sieviešu grupām, tajā skaitā augsta riska dzemdību un agrīni priekšlaicīgu dzemdību gadījumā, sniedzot augsti kvalificētus, mūsdienīgus, pacientu drošības prasībām atbilstošus, personas centrētus un privātumu garantējošus dzemdību palīdzības pakalpojumus atbilstoši visaugstākajiem aprūpes kvalitātes kritērijiem.

Projektā tiks realizētas divas pamata aktivitātes:

  • Operāciju bloka renovācija ar tehnoloģiju un aprīkojuma nomaiņu ,
  • Medicīnisko tehnoloģiju atjaunošana Ambulatoriskās nodaļas Prenatālās diagnostikas centrā.

Projekta kopējais finansējums ir 2051046 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 1743389.10 EUR, valsts budžeta finansējums - 285710.71 EUR, Rīgas Dzemdību nama līdzfinansējums 21946,19 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2026. gada 19. jūnijam.