Rīgas Dzemdību nams pievienojas iniciatīvai “Misija Nulle – veselība un drošība sākas ar mums!”

17.07.2023 PDF

Parakstot Misijas Nulle hartu, Dzemdību nams pievienojas tiem uzņēmumiem, kuri apņēmušies veselību un drošību padarīt par uzņēmuma prioritārajām vērtībām ikvienā pamatdarbības posmā,  būtiski samazinot nelaimes gadījumu skaitu darba vietā un tiecoties uz nulli, kā arī īstenojot preventīvus pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai.

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova: "Mēs Rīgas Dzemdību namā darām visu, lai mazuļa ienākšana pasaulē būtu droša, tātad - rūpējamies par māmiņu un jaundzimušo veselību, drošību un labbūtību. Tomēr man kā darba devējai, kuras pārvaldībā ir 400 darbinieku, ir jārūpējas ne vien par mūsu pacientiem un viņu piederīgajiem, bet arī par saviem darbiniekiem. Tāpēc tikai pašsaprotami ir darba drošību un veselības aizsardzību ir integrēt iestādes ikdienas darbā, rūpīgi plānojot ikdienas darbības un procedūras, labiekārtojot vidi – ar mērķi – mazināt un pilnībā izskaust iespējamus riskus un nelaimes gadījumus.

Pievienošanās hartai “Misija Nulle”, protams, ir izaicinājums. Taču tas ir izaicinājums, mūsu uzņēmuma ilgtspējai un pats galvenais – mūsu darbinieku un pacientu drošībai.”

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova hartas parakstīšanas brīdī kopā ar darba aizsardzības vecāko speciālisti Mārīti Brīkši.