Rīgas Dzemdību nams saņem Ārstniecības iestāžu kvalitātes balvu

30.05.2013 PDF

 

Šodien, 2013. gada 30. maijā Rīgas Dzemdību nams saņēma Kvalitātes balvu Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas izcīņā, nominācijā „Dzemdību nodaļa”.

 

Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas Latvijas veselības aprūpes jomā tiek pasniegtas pirmo reizi. Balvas dažādās nominācijās var iegūt Latvijas ārstniecības iestādes, kuras brīvprātīgi piesaka savu organizāciju darbības izvērtējumam pēc starptautiski atzītiem veselības aprūpes organizāciju kvalitātes vadības sistēmu kritērijiem.

 

Kvalitātes balvai pieteicās 11 ārstniecības iestādes. Katru iestādi novērtēja trīs ekspertu komanda. Novērtējums tika veikts pēc metodikas, kas paredzēja, ka iestādes darbība tiek vērtēta 5 jomās: vadības procesi un atbildība; darbinieku kompetence; pacientiem un darbiniekiem droša vide; pacientu klīniskā aprūpe; kvalitātes un drošības pilnveidošana. Pēc ekspertu novērtēšanas rezultātiem noteikti Kvalitātes balvas ieguvēji šādās nominācijās: Internā profila nodaļa, Ķirurģiskā profila nodaļa, Dzemdību nodaļa, Psihiatriskā profila nodaļa, Veselības centrs.

 

„Mēs esam priecīgi un pagodināti saņemot šādu balvu. Esam ieguldījuši patiešām lielu darbu, lai uzlabotu un pilnveidotu sniegtos pakalpojumus, domājot par mūsu pacientiem. Šo balvu uztveram kā atzinību par līdz šim paveikto un to ir nopelnījis viss Dzemdību nama personāls.” Rīgas Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Dr. Ilze Lietuviete

 

Kvalitātes balvu pasniegšana norisinājās projekta „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (līg.Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116) ietvaros, ko 2012.-2013.gadā īstenoja Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” , sadarbojoties ar Latvijas Kvalitātes biedrību.

 

Šodien, 2013. gada 30. maijā Rīgas Dzemdību nams saņēma Kvalitātes balvu Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas izcīņā, nominācijā „Dzemdību nodaļa”.

 

Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas Latvijas veselības aprūpes jomā tiek pasniegtas pirmo reizi. Balvas dažādās nominācijās var iegūt Latvijas ārstniecības iestādes, kuras brīvprātīgi piesaka savu organizāciju darbības izvērtējumam pēc starptautiski atzītiem veselības aprūpes organizāciju kvalitātes vadības sistēmu kritērijiem.

 

Kvalitātes balvai pieteicās 11 ārstniecības iestādes. Katru iestādi novērtēja trīs ekspertu komanda. Novērtējums tika veikts pēc metodikas, kas paredzēja, ka iestādes darbība tiek vērtēta 5 jomās: vadības procesi un atbildība; darbinieku kompetence; pacientiem un darbiniekiem droša vide; pacientu klīniskā aprūpe; kvalitātes un drošības pilnveidošana. Pēc ekspertu novērtēšanas rezultātiem noteikti Kvalitātes balvas ieguvēji šādās nominācijās: Internā profila nodaļa, Ķirurģiskā profila nodaļa, Dzemdību nodaļa, Psihiatriskā profila nodaļa, Veselības centrs.

 

„Mēs esam priecīgi un pagodināti saņemot šādu balvu. Esam ieguldījuši patiešām lielu darbu, lai uzlabotu un pilnveidotu sniegtos pakalpojumus, domājot par mūsu pacientiem. Šo balvu uztveram kā atzinību par līdz šim paveikto un to ir nopelnījis viss Dzemdību nama personāls.” Rīgas Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Dr. Ilze Lietuviete

 

Kvalitātes balvu pasniegšana norisinājās projekta „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (līg.Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116) ietvaros, ko 2012.-2013.gadā īstenoja Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” , sadarbojoties ar Latvijas Kvalitātes biedrību.