Rīgas Dzemdību nams saņem ISO sertifikātu par starptautiskiem standartiem atbilstošu kukuļošanas apkarošanas pārvaldību

27.11.2023 PDF

Rīgas Dzemdību nams ir pirmā veselības aprūpes iestāde valstī, kurai par starptautiskiem standartiem atbilstošu kukuļošanas apkarošanas pārvaldību piešķirts ISO sertifikāts.

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova: “Demogrāfiskās krīzes laikā vairot mūsu klientu un pacientu uzticību ir īpaši nozīmīgi un tālredzīgi, jo kukuļošanas pārkāpumi grauj iestādes reputāciju un vistiešākā veidā ietekmē dzemdību palīdzības iestādes izvēli. ISO 37001 standarta ieviešana, ko veicām pašu spēkiem un ierobežotiem resursiem, bija liels izaicinājums, tādēļ patiess prieks un lepnums par padarīto. Iegūtais sertifikāts sniedz pārliecību par mūsu vērtībām un ētikas principiem, un nepārprotami demonstrē mūsu attieksmi pret kukuļņemšanu un kukuļdošanu."

Attēlā: Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Santa Markova saņem ISO 37001 sertifikātu no BM Certification Vadības sistēmu sertifikācijas nodaļas vadītājas Sņežanas Skudrovas