Uzņēmumu reģistrs dāvina Rīgas Dzemdību namam jaundzimušo “reģistru”

01.12.2020 PDF

Uzņēmumu reģistrs savā 30 gadu jubilejā dāvina Rīgas Dzemdību namam jaundzimušo "reģistru" 2021. gadam, ko jaunie vecāki mīļi iesaukuši par “bumbiņkalendāru”, jo tajā ar krāsainiem aplīšiem jeb bumbiņām tiek “reģistrēts” katrs Dzemdību namā dzimušais mazulis.

Sveicot Dzemdību namu, Uzņēmumu reģistrs, ko uzņēmēji nereti mēdz saukt par “dzemdību namu”, jo tajā “dzimst” uzņēmumi un biedrības, Dzemdību nama kolektīvam vēlēja demogrāfijas uzlabošanos valstī kopumā:  jo vairāk jaundzimušo, jo vairāk uzņēmumu un biedrību dibinātāju būs nākotnē.

Pateicoties par saņemto dāvanu, Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Santa Markova norādīja, ka Rīgas Dzemndību nams kā uzņēmums dara visu, lai topošajiem un jaunajiem vecākiem būtu pozitīva dzemdību pieredze drošos un patīkamos apstākļos, atbalstoša un profesionāla aprūpes personāla uzraudzībā, kas kalpotu kā papildus stimuls plānot  ģimenes pieaugumu, un attiecīgi - dzimtu bērni, nākotnes uzņēmēji.

Rīgas Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Santa Markova un Uzņēmuma reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere pie 2021. gada kalendāra