Administratīvais departaments

Juridiskā daļa

  • Juridiskās daļas vadītāja Ilona Voicane T.67011215
  • Iepirkumu speciāliste Solvita Jaunušāne T.: 67011283
  • Personāla vadītāja Daina Care T:  67011310

Kvalitātes vadības nodaļa

  • Kvalitātes vadības nodaļas vadītāja Laura Buraka T: 67011213
  • Darba aizsardzības speciālists Zigrīda Zepa T: 67011315

Tehniskā daļa

  • Tehniskās ndaļas vadītājs Jānis Skukausks T: 67011294
  • Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Kārlis Šāvējs T: 67011307
  • Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Eduards Ādmīdiņš T: 67011240