Prioritāte – pasargāt no Covid-19 pacientes, jaundzimušos un darbiniekus, kā arī saglabāt ģimenes dzemdības

01.02.2022 PDF

Saistībā ar pieaugušo saslimstību pacientu un darbinieku vidū, Dzemdību nama Operatīvās vadības grupa (OVP) izstrādājusi rīcības plānu, kā organizēt pacientu hospitalizāciju un plānot darbinieku resursus, pieaugot ar Covid-19 inficēto skaitam.

prioritāte, izstrādājot rīcības plānu pie iespējamas situācijas pasliktināšanās, ir izvirzīta ģimenes dzemdību iespējas saglabāšana.

Atgādinām, ka piedalīties dzemdībās un uzturēties ģimenes palātās, ir atļauts vienai pilngadīgai, veselai pavadošajai personai ar derīgu Covid-19 sertifikātu, kurai Uzņemšanas nodaļā ir veikts Covid-19 eksprestests ar negatīvu rezultātu. Uzturoties Dzemdību namā, pavadošai personai jāievēro droši distancēšanās principi un pastāvīgi un pareizi jānēsā respirators (FPP2 vai FPP3 bez vārsta) koplietošanas telpās un saskarsmē ar Dzemdību nama medicīnas un aprūpes personālu.

Lai mazinātu infekcijas izplatības iespējamību, no 2. februāra Dzemdību namā sāk darboties OVP izstrādāts rīcības plāns dzemdību palīdzības nodrošināšanai straujas Covid-19 izplatības un zemu resursu apstākļos, kas ietver arī ierobežojumus attiecībā uz pavadošajām personām.

No 2. februāra pavadošās personas (ievērojot augstāk uzskaitītos nosacījumus) drīkst piedalīties dzemdībās un kopā ar māmiņu un jaundzimušo uzturēties ģimenes palātās, tomēr uzturēšanās laikā nedrīkst atstāt Dzemdību nama telpas (izņemot izraksta dienā, lai īslaicīgi paņemtu mantas no automašīnas vai tml.)

Atgādinām arī, ka pacientu apmeklējumi epidēmijas laikā nav atļauti.

Viena pilngadīga persona ar sadarbspējīgu Covid sertifikātu drīkst pavadīt pacienti tikai uz šādām ambulatoriskām konsultācijām:

  • vizīte pie ģenētiķa, 
  • ultrasonogrāfijas izmeklējums.

Lūdzam ar sapratni izturēties arī pret aizliegumu epidēmijas laikā Dzemdību namu apmeklēt kopā ar bērniem. Aicinām pirms ambulatoriskām vizītēm savlaicīgi risināt jautājumu par bērnu pieskatīšanu mātes prombūtnes laikā, jo bērni Dzemdību nama nodaļās, tostarp, Ambulatoriskajā nodaļā, netiek ielaisti.

Bērni drīkst apmeklēt Dzemdību nama 1. stāvā izvietoto Vakcinācijas centru, kur notiek vakcinācija pret Covid-19 (centrs ir izolēts no stacionāro un ambulatorisko pacientu plūsmas).

Plašāk par ierobežojumiem skatīt šeit