Santa Tenberga

Santa Tenberga
Vecmāte

+371 67011325

Kompetenču joma

Ilggadēja darba pieredze Prenatālās diagnostikas centrā Ultrasonogrāfijas nodaļā.

Asistēju ārējā augļa apgrozījuma un invazīvās diagnostikas (amniocentēzes) laikā.

 

Izglītība un kvalifikācija

Rīgas 1. medicīnas skola - iegūta kvalifikācija "Vecmāte", 1994.g.

Rīgas 5. medicīnas skola - iegūta kvalifikācija "Medicīnas māsa" (pārsiešanas māsa), 1988.g.

Dalība organizācijās