Par Dzemdību namu

Rīgas Dzemdību nams (RDN) ir valstī lielākā un modernākā dzemdību palīdzības un prenatālās aprūpes iestāde ar 75 gadus lielu pieredzi dzemdību palīdzības un ginekoloģisko pakalpojumu sniegšanas jomā. Dzemdību namā ik gadu vidēji tiek pieņemtas gandrīz 6000 dzemdības, kas ir aptuveni trešā daļa no visām dzemdībām valstī.

Rīgas Dzemdību nama vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt pieejamību kvalitatīviem un efektīviem neatliekamās, stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem dzemdniecības un perinatālās aprūpes jomā un rūpēties par ģimenes sociālo nodrošinājumu, un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselību.*

SIA “Rīgas Dzemdību nams” vispārējais stratēģiskais mērķis izriet no tiesību aktiem, politikas plānošanas dokumentiem un Rīgas pilsētas pašvaldības autonomajām funkcijām (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. un 7. punkts) un pamatojas uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1. panta 16. punktu un 57. panta pirmās daļas 2. punktu, Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr. 4 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” 8.4. apakšpunktu un 55. punktu, Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas 13.01.2021. sēdes (prot. Nr. 8, 1. §) lēmumu un ar Rīgas domes 22.09.2021. lēmumu Nr. 929 apstiprināto “Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības veselības aprūpes kapitālsabiedrībās izvērtējumu.

Personāls un tehnoloģijas

Lai saviem klientiem, pacientiem nodrošinātu pēc iespējas augstākas kvalitātes pakalpojumus, Rīgas Dzemdību nama darbība pastāvīgi tiek attīstīta, gan rūpējoties par personāla kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, gan ieviešot mūsdienīgas tehnoloģijas un inovatīvus darba risinājumus. Dzemdību namā strādā vairāk nekā 370 kompetenti un pieredzējuši darbinieki.

Rīgas Dzemdību namā ir augstākās klases ultrasonogrāfijas aprīkojums un labiekārtotas, modernas telpas Prenatālās diagnostikas centrā, kurā pakalpojumus sniedz Nacionālajā veselības dienestā reģistrēti prenatālās diagnostikas eksperti, kuri ir ieguvuši starptautisko Fetal Medicine Foundation sertifikātu.

Latvijā modernākajā Dzemdību centrā, kas izveidots 2012. gadā ar ERAF un Rīgas domes atbalstu, atrodas ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotas dzemdību istabas, jaunajām māmiņām izveidota individuāla, mājīga vide un dzemdību aprūpē iesaistītajiem speciālistiem – labi darba apstākļi un iespēja nodrošināt kvalitatīvu dzemdību aprūpi. 2019. gadā pēc ievērojamiem pārbūves darbiem atklātas vēl 5 mūsdienīgas dzemdību telpas un grūtnieču aprūpes istabas, kur  maksimāli īstenotas pacientu izteiktās vēlmes pēc privātumu respektējošas aprūpes.

Rīgas Dzemdību namā ir tehnoloģiski vislabāk aprīkotā Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa valstī, kurā strādā neonatologi ar ilggadīgu pieredzi sarežģītu jaundzimušo veselības problēmu risināšanā un iemaņām pielietot mūsdienīgas ārstēšanas metodes un tehnoloģijas.

Rīgas Dzemdību nama perinatālās aprūpes kvalitātes rādītāji ir ievērojami labāki, nekā valsts vidēji atbilstošie rādītāji.

Pakalpojumi

Rīgas Dzemdību namā tiek sniegti gan no valsts budžeta apmaksāti dzemdību palīdzības pakalpojumi, gan pieejami dažādi maksas pakalpojumi.

Dzemdību nams nodrošina stacionāros un ambulatoros pakalpojumus grūtniecēm, dzemdētajam, nedēļniecēm, jaundzimušajiem un ginekoloģiskām pacientēm.

Dzemdību namā ambulatori veic ultrasonogrāfiju pieaugušajiem un jaundzimušajiem, rentgenizmeklējumus, kā arī ir pieejamas dažādu speciālistu – psihologa,  oftalmologa,  anesteziologa un uztura speciālista – konsultācijas. Rīgas Dzemdību nama dienas stacionārā ārstē grūtnieces un pacientes ar ginekoloģiskām saslimšanām.

Kvalitāte

Rīgas Dzemdību namā ir noteikti augsti aprūpes standarti. Kopš 2011. gada Rīgas Dzemdību nama Kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2008 standartam. Savukārt 2013. un 2014. gadā Dzemdību nams saņēma Kvalitātes balvu Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas izcīņā nominācijā „Dzemdību nodaļa”. 2015. gadā Latvijas Ārstu biedrība un Veselības ministrija Dzemdību namam piešķīra godpilno titulu "Gada slimnīca 2014". Uzņēmuma korporatīvās atbildības un ilgstspējas līmeņa izvērtēšanā pēc starptautiski atzītas metodoloģijas, Rīgas Dzemdību nams ieguvis augsto - SUDRABA kategoriju Ilgtspējas indeksa 2022 novērtējumā.

Izglītība

Rīgas Dzemdību nams ir Latvijā lielākā klīniskās apmācības vieta ar dzemdību palīdzību saistītos jautājumos. Šeit tiek apmācīti Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes un medicīnas koledžu studenti un nodrošināta pēcdiploma izglītība rezidentiem un ārstiem.

Rīgas Dzemdību namā regulāri tiek veikti zinātniski pētījumi dzemdību palīdzības un jaundzimušo medicīniskās aprūpes jomā.

Augstākie valsts apbalvojumi

2019. gads

Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas vadītājs, neonatologs Juris Šleiers (Triju Zvaigžņu ordenis) 

2018. gads

Dr.med. Dace Rezeberga (Triju Zvaigžņu ordenis)

2013. gads

Dr. Ilze Lietuviete (Triju Zvaigžņu ordenis)

vecmāte Rita Romanovska (Atzinības krusts)

2010. gads

vecmāte Gunta Freimane (Atzinības krusts)

vecmāte Sofija Raituma (Atzinības krusts)

2007. gads

Dr. Helēna Bergmane (Atzinības krusts)