Par Dzemdību namu

Rīgas Dzemdību nams (RDN) ir valstī lielākā un modernākā dzemdību palīdzības un perinatālās aprūpes iestāde ar 75 gadus lielu pieredzi dzemdību palīdzības un ginekoloģisko pakalpojumu sniegšanas jomā. Dzemdību namā ik gadu piedzimst aptuveni trešā daļa no visiem Latvijā dzimušajiem bērniņiem.

Rīgas Dzemdību nama vispārējais stratēģiskais mērķis44.47 KB ir nodrošināt pieejamību kvalitatīviem un efektīviem neatliekamās, stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem dzemdniecības un perinatālās aprūpes jomā un rūpēties par ģimenes sociālo nodrošinājumu un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselību.

Personāls un tehnoloģijas

Lai saviem klientiem, pacientiem nodrošinātu pēc iespējas augstākas kvalitātes pakalpojumus, Rīgas Dzemdību nama darbība pastāvīgi tiek attīstīta, gan rūpējoties par personāla kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, gan ieviešot mūsdienīgas tehnoloģijas un inovatīvus darba risinājumus. Dzemdību namā strādā vairāk nekā 370 kompetenti un pieredzējuši darbinieki.

Rīgas Dzemdību namā ir augstākās klases ultrasonogrāfijas aprīkojums un labiekārtotas, modernas telpas Prenatālās diagnostikas centrā, kurā pakalpojumus sniedz Nacionālajā veselības dienestā reģistrēti prenatālās diagnostikas eksperti, kuri ir ieguvuši starptautisko Fetal Medicine Foundation sertifikātu.

Latvijā modernākajā Dzemdību centrā, kas izveidots 2012. gadā ar ERAF un Rīgas domes atbalstu, atrodas ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotas dzemdību istabas, jaunajām māmiņām izveidota individuāla, mājīga vide un dzemdību aprūpē iesaistītajiem speciālistiem – labi darba apstākļi un iespēja nodrošināt kvalitatīvu dzemdību aprūpi. 2019. gadā pēc ievērojamiem pārbūves darbiem atklātas vēl 5 mūsdienīgas dzemdību telpas un grūtnieču aprūpes istabas, kur  maksimāli īstenotas pacientu izteiktās vēlmes pēc privātumu respektējošas aprūpes.

Rīgas Dzemdību namā ir tehnoloģiski vislabāk aprīkotā Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa valstī, kurā strādā neonatologi ar ilggadīgu pieredzi sarežģītu jaundzimušo veselības problēmu risināšanā un iemaņām pielietot mūsdienīgas ārstēšanas metodes un tehnoloģijas.

Rīgas Dzemdību nama perinatālās aprūpes kvalitātes rādītāji ir ievērojami labāki, nekā valsts vidēji atbilstošie rādītāji.

Pakalpojumi

Rīgas Dzemdību namā tiek sniegti gan no valsts budžeta apmaksāti dzemdību palīdzības pakalpojumi, gan pieejami dažādi maksas pakalpojumi.

Dzemdību nams nodrošina stacionāros un ambulatoros pakalpojumus grūtniecēm, dzemdētajam, nedēļniecēm, jaundzimušajiem un ginekoloģiskām pacientēm.

Dzemdību namā ambulatori veic ultrasonogrāfiju pieaugušajiem un jaundzimušajiem, rentgenizmeklējumus, kā arī ir pieejamas dažādu speciālistu – psihologa,  oftalmologa,  anesteziologa un uztura speciālista – konsultācijas. Rīgas Dzemdību nama dienas stacionārā ārstē grūtnieces un pacientes ar ginekoloģiskām saslimšanām.

Kvalitāte

ISO sertifikācija

Rīgas Dzemdību namā ir noteikti augsti aprūpes standarti. Kopš 2011. gada pamatdarbības joma "Grūtnieču, dzemdētāju, nedēļnieču un jaundzimušo veselības aprūpe" ir starptautiski sertificēta.

Dzemdību namam ir svarīga ilgtspējīga attīstība – gan uzņēmuma,  gan nozares, gan valsts mērogā. Dzemdību nams nodrošina klientus ar drošu un kvalitatīvu pakalpojumu, rūpējas par savu darbinieku darba drošību un profesionālo izaugsmi, atbildīgu un ilgtspējīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.

Atbalstot starptautiski atzītu kvalitātes standartu ievērošanu un resursu racionālu izmantošanu, 2022. gadā Rīgas Dzemdību namā  tika uzsākts integrētās kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas process. Saņemtie sertifikāti ir būtisks apliecinājums kvalitatīvi ieviestajai vairāku gadu darbības praksei.

Rīgas Dzemdību nama integrētajā kvalitātes vadības sistēmā  aptvertas 5 vadības sistēmas, atbilstoši starptautisko standartu prasībām:

Sertifikāts ISO 9001:2015 apliecina kvalitatīvu procesu vadības un kontroles sistēmas darbību. Pacientam un apmeklētājiem tas sniedz pārliecību par to, ka Rīgas Dzemdību namā rūpējas par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski veicot neatkarīgu auditoru pārbaudes un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu.

Sertifikāts ISO 14001:2015 apliecina, ka pastāvīgi tiek nodrošināta  Rīgas Dzemdību nama  darbības atbilstība vides normatīvo aktu prasībām. Mūsu virzība ir vērsta uz nepārtrauktu snieguma uzlabojumu vides aizsardzības jomā, un dabas resursu racionālu izmantošanu, lai mazinātu negatīvu ietekmi uz vidi.

Sertifikāts ISO 45001:2018  apliecina apņemšanos rūpēties par darbinieku arodveselību un darba drošību, šī vadības sistēma ļauj mērķtiecīgi mazināt arodveselības un darba drošības riskus, veidot drošākus darba apstākļus un īstenot atbilstošu politiku un mērķus, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Sertifikāts ISO 50001:2018 apliecina apņemšanos ilgtspējīgā un efektīvā veidā optimizēt energoresursu patēriņu un samazināt izdevumus vai noturot tos līdzšinējā līmenī, ņemot vērā resursu cenu kāpumu.

Sertifikāts ISO 37001:2016 apliecina caurspīdīgu kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmu, kas vairo darbinieku, pacientu, klientu, sadarbības partneru un citu ieinteresēto pušu uzticību organizācijai.

Citi kvalitātes apliecinājumi

2013. un 2014. gadā Dzemdību nams saņēma Kvalitātes balvu Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas izcīņā nominācijā „Dzemdību nodaļa”.

2015. gadā Latvijas Ārstu biedrība un Veselības ministrija Dzemdību namam piešķīra godpilno titulu "Gada slimnīca 2014".

2022. gadā Dzemdību nams ieguvis Latvijas veselības tūrisma klastera biedru kvalitātes novērtēšanas sistēmas Basic līmenI.

Izvērtējot uzņēmuma korporatīvās atbildības un ilgstspējas līmeni pēc starptautiski atzītas metodoloģijas, 2023. gadā Rīgas Dzemdību nams ieguvis augsto - ZELTA kategoriju Ilgtspējas indeksa novērtējumā. 

Dzemdību nams ir mūsdienīgs un ilgtspējīgs uzņēmums, kam rūp darbinieku labklājība. Rūpes par darbinieku labbūtību apliecina iegūtais statuss "Ģimenei draudzīga darbavieta". Balva "Dažādībai atvērts uzņēmums" ir iegūta par iekļaujošu attieksmi pret pacientiem un darbiniekiem.

 

 

Izglītība

Rīgas Dzemdību nams ir Latvijā lielākā klīniskās apmācības vieta ar dzemdību palīdzību saistītos jautājumos. Šeit tiek apmācīti Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes un medicīnas koledžu studenti un nodrošināta pēcdiploma izglītība rezidentiem un ārstiem.

Rīgas Dzemdību namā regulāri tiek veikti zinātniski pētījumi dzemdību palīdzības un jaundzimušo medicīniskās aprūpes jomā.

Augstākie valsts apbalvojumi

2019. gads, Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas vadītājs, neonatologs Juris Šleiers (Triju Zvaigžņu ordenis) 

2018. gads, Dr.med. Dace Rezeberga (Triju Zvaigžņu ordenis)

2013. gads, Dr. Ilze Lietuviete (Triju Zvaigžņu ordenis) un vecmāte Rita Romanovska (Atzinības krusts)

2010. gads, vecmāte Gunta Freimane (Atzinības krusts) un vecmāte Sofija Raituma (Atzinības krusts)

2007. gads, Dr. Helēna Bergmane (Atzinības krusts)