Norēķinu kārtība

Norēķinu kārtība par  SIA “Rīgas Dzemdību nams” sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Kad tiek veikta apmaksa par saņemtajiem individuālajiem veselības aprūpes un servisa maksas pakalpojumiem?

> Norēķini par Rīgas Dzemdību namā saņemtajiem stacionārajiem individuālajiem veselības aprūpes un servisa maksas pakalpojumiem jāveic līdz pacienta izrakstīšanās brīdim no stacionāra, saskaņā ar Rīgas Dzemdību nama izrakstītu aprēķinu – kvīti.

> Norēķini par saņemtajiem ambulatoriskajiem veselības aprūpes maksas pakalpojumiem tiek veikti attiecīgā pakalpojuma sniegšanas dienā pirms vai pēc pakalpojuma saņemšanas saskaņā ar Rīgas Dzemdību nama izrakstītu aprēķinu – kvīti.

Kā var norēķināties par saņemtajiem maksas pakalpojumiem?

  • Skaidras naudas norēķini

Dzemdību nama Kasē ar skaidru naudu.


Kase atrodas Dzemdību nama 1.stāvā. Kases darba laiki: 

Pirmdiena  08:00 - 18:30
Otrdiena  08:00 - 18:00
Trešdiena  08:00 - 18:00
Ceturtdiena  08:00 - 18:30
Piektdiena  08:00 - 18:00
Sestdiena  11:00 - 16:00
Svētdiena  11:00 - 16:00
Svētku dienās  11:00 - 16:00
  • Bezskaidras naudas norēķini

Veicot bezskaidras naudas norēķinus ar VISA un MasterCard zīmola norēķinu kartēm (Visa, Visa Electron, Mastercard un Maestro) Dzemdību nama kasē.

Veicot bezskaidras naudas norēķinus ar kredītiestādes vai internetbankas starpniecību, maksājuma uzdevumā obligāti norādāms maksājuma mērķis – precīza un pilna informācija par saņemto pakalpojumu un tā saņemšanas apstākļiem: pakalpojuma saņēmējs, ja atšķiras no pārskaitījuma veicēja, pakalpojuma veids, ārstniecības personas vārds un uzvārds (individuālās aprūpes līgumiem vai konsultācijām) un datums, kad saņemts pakalpojums

Par veikto pārskaitījumu ārstniecības personai iesniedzams bankas apliecināts maksājumu apliecinošs dokuments.

Rīgas Dzemdību nama rekvizīti, lai veiktu bezskaidras naudas norēķinu bankā un internetbankā:

SIA “Rīgas Dzemdību nams”
Vienotais reģ.Nr.40003194600
Miera iela 45, Rīga, LV-1013
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT/BIC kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV93RIKO0000082124645