Personām ar funkcionāliem traucējumiem

 

Personām ar funkcionālajiem traucējumiem Rīgas Dzemdību namā ir nodrošināta iespēja saņemt veselības aprūpes un citus pakalpojumus atbilstoši MK noteikumiem Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”. 

Personas ar funkcionāliem traucējumiem automašīnu var novieto īpaši ierīkotā autostāvvietā, kas atrodas Alojas ielā pirms Vārtu posteņa blakus Drošības un uzraudzības dienesta ēkai Nr. E7 Autostāvvieta ir apzīmēta ar ceļa zīmi Nr. 537     un papildus zīmi Nr.844 

Novietojot autotransportu stāvvietā "Personām ar invaliditāti", automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto invalīdu stāvvietu izmantošanas karte. 

Nokļūšanai Dzemdību nama telpās caur iekšpagalmu pie ieejas Uzņemšanas nodaļā ir ierīkota uzbrauktuve un vertikāls pacēlājs.

Nepieciešamības gadījumā pēc palīdzības var vērsties zvanot Drošības un uzraudzības dienestam:

T: +371 20288026 (visu diennakti);

Darba dienās laikā no pulksten 7:00 līdz 20:00  Dzemdību nama ēkā personas ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī vecāki ar bērnu ratiņiem var iekļūt izmantojot ārējo liftu/pacēlāju pie Centrālās (A) ieejas.

Dzemdību nama apmeklētājiem ar funkcionālajiem traucējumiem ir speciāli pielāgota tualetes telpa (WC) Centrālās ēkas pirmajā stāvā.

Personas ar funkcionālajiem traucējumiem stacionāra veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai tiek izmitinātas pacientu telpās, kurās izveidoti pielāgoti sanitārie mezgli. Šādos gadījumos maksa par paaugstināta komforta pakalpojumiem netiek piemērota.

Gadījumos, kad pacientei ar funkcionāliem vai smagiem garīga rakstura traucējumiem pašaprūpes nodrošināšanai nepieciešama pastāvīga pavadošās personas klātbūtne, maksa par pavadošās personas uzturēšanos stacionārā netiek iekasēta.

Personām ar garīga rakstura traucējumiem informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiek nodrošināta viņiem saprotamā veidā, ja nepieciešams, izmantojot piktogrammu (simbolu) sistēmu.

Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti, vai arī pieaicinot biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” īpaši apmācītas atbalsta personas.

Personām ar redzes traucējumiem ir tiesības Dzemdību namā uzturēties speciāli apmācīta suņa pavadoņa klātbūtnē, izņemot Operāciju bloka un Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas telpās. Nepieciešamības gadījumā konkrētās struktūrvienības darbinieki papildus nodrošina personas pavadīšanu.