Ētikas komisija

 

Rīgas Dzemdību nama Ētikas komisija ir pastāvīgi funkcionējoša institūcija, kuras uzdevums ir dot novērtējumu Dzemdību nama darbinieku rīcības atbilstībai profesionālās ētikas normām, izskatīt sūdzības un iesniegumus par darbinieku rīcību, kas saistīta ar ētikas normu ievērošanu viņu profesionālajā un korporatīvajā darbībā, sniegt priekšlikumus profesionālās ētikas reglamentējošo normatīvo aktu pilnveidošanai un nostiprināšanai.

Ētikas komisijas uzdevums ir paust Dzemdību nama viedokli profesionālās ētikas jautājumos, sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām, citu medicīnas profesiju koleģiālajām institūcijām, sniegt atzinumus, ieteikumus un priekšlikumus nepieciešamajiem risinājumiem profesionālās ētikas jautājumos.

Ētikas komisijas nolikumu skatīt šeit95.67 KB

Ētikas komisijas sastāvs:

  • Evija Bakša-Zveja, Integrētās kvalitātes vadības sistēmas un risku vadības speciāliste, pacientu pieredzes un klientu lojalitātes projektu vadītāja;
  • Inese Bļodniece, galvenā neonatoloģe;
  • Kristīne Koropenko, Mātes un bērna aprūpes nodaļas vecākā vecmāte;
  • Inga Minkeviča, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa;
  • Salvis Kozlovs, Jurists – Juridiskās un iepirkumu daļas vadītājs;
  • Katerina Alehnoviča, ārste, ginekoloģe, dzemdību speciāliste;
  • Lelde Kanča, vecmāte.