Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības (SIA "Rīgas Dzemdību nams) darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla  daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

Rīgas Dzemdību nams (RDN) ir valstī lielākā un modernākā dzemdību palīdzības un prenatālās aprūpes iestāde ar gandrīz 70 gadus lielu pieredzi dzemdību palīdzības un ginekoloģisko pakalpojumu sniegšanas jomā. Dzemdību namā ik gadu vidēji tiek pieņemtas 6000 dzemdības, kas ir aptuveni trešā daļa no visām dzemdībām valstī.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējumu, kas apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3345, SIA “Rīgas Dzemdību nams” vispārējais stratēģiskais mērķis ir sniegt stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus dzemdību palīdzības jomā un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

 

Nr.p.k.

Informācijas joma

Publicēšanas biežums

Publicētā informācija

        1.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

Mērķu izpilde 2014301.17 KB

Mērķu izpilde 2015385.77 KB

Mērķu izpilde 2016374.48 KB

Mērķu izpilde 2017501.83 KB

Mērķu izpilde 2018477.98 KB

Mērķu izpilde 2019672.95 KB

        2.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

Samaksātie nodokļi 201566.87 KB

Samaksātie nodokļi 201666.98 KB

Samaksātie nodokļi 201766.66 KB

Samaksātie nodokļi 201867.32 KB

Samaksātie nodokļi 201967.50 KB

        3.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2014151.87 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2015200.38 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2016176.67 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2017210.62 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2018172.02 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2019167.65 KB

        4.

Atalgojuma politikas principi

1x gadā

Darba samaksas sistēma328.24 KB

Amatu iedalījums un mēnešalgu apmērs 202064.45 KB

        5.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1x gadā

SIA „Rīgas Dzemdību nams” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

        6.

Neauditēts ceturkšņa pārskats

1x ceturksnī

Neauditēts 2016. g. 1. ceturkšņa pārskats177.98 KB

 

Neauditēts 2016. g. 3. ceturkšņa pārskats181.33 KB

 

Neauditēts 2017. gada 1. ceturkšņa pārskats185.58 KB

 

Neauditēts 2017. gada 3. ceturkšņa pārskats319.24 KB

 

Neauditēts 2018. gada 1. ceturkšņa pārskats394.39 KB

Neauditēts 2018. gada 3. ceturkšņa pārskats319.02 KB

 

Neauditēts 2019. gada 1. ceturkšņa pārskats311.53 KB

 

Neauditēts 2019. gada 3. ceturkšņa pārskats361.88 KB

 

Neauditēts 2020. gada 1. ceturkšņa pārskats442.80 KB

 

Neauditēts 2020. gada 3. ceturkšņa pārskats381.13 KB

        7.

Neauditēts pusgada pārskats

1x pusgadā

Neauditēts 2016.g. pusgada pārskats182.24 KB

 

Neauditēts 2017.gada pusgada pārskats330.86 KB

Neauditēts 2018.gada pusgada pārskats 399.81 KB

 

Neauditēts 2019.gada pusgada pārskats715.16 KB

 

Neauditēts 2020.gada pusgada pārskats380.19 KB

        8.

Neauditēts gada pārskats

1x gadā

Neauditēts gada pārskats 2015.179.91 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2016.181.28 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2017.307.15 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2018.540.80 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2019.346.22 KB

        9.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

2013.gada pārskats1.34 MB

2014.gada pārskats1.04 MB

2015.gada pārskats6.27 MB

2016.gada pārskats1.56 MB

2017.gada pārskats11.64 MB

2018.gada pārskats6.77 MB

2019.gada pārskats11.70 MB

       10.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

SIA „Rīgas Dzemdību nams” ir 100% apmērā Rīgas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

SIA „Rīgas Dzemdību nams” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

       11.

Informāciju par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Saņemtie ziedojumi76.53 KB

      12. SIA "Rīgas Dzemdību nams" dalībnieku sapulces   Pēc fakta

Ārkārtas dalībnieku sapulce 23.02.2021.70.84 KB

Ārkārtas dalībnieku sapulce 20.01.202133.70 KB

Kārtējā dalibnieku sapulce 20.07.2020113.87 KB

Kārtējā dalībnieku sapulce 10.07.202065.67 KB

Ārkārtas dalībnieku sapulce 21.02.202065.79 KB

Ārkārtas dalībnieku sapulce 14.01.202082.42 KB

Dalībnieku sapulču lēmumi 2017.-2019139.66 KB.

 

     13. SIA “Rīgas Dzemdību nams” darbības, darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības ārējais neatkarīgais izvērtējums (pamatojoties uz  Rīgas domes 28.08.2019. lēmumu Nr. 2556 “Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās). Izvērtējuma veicējs SIA “CSE COE”, reģistrācijas Nr. 40103995402 Pēc fakta

Neatkarīgā audita starpziņojums, 20201,002.37 KB

Neatkarīgā audita visaptverošs ziņojums, 20201.06 MB

Neatkarīgā audita kopsavilkums, 2020584.06 KB