Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības (SIA "Rīgas Dzemdību nams) darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla  daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

Rīgas Dzemdību nams (RDN) ir valstī lielākā un modernākā dzemdību palīdzības un prenatālās aprūpes iestāde ar 75 gadus lielu pieredzi dzemdību palīdzības un ginekoloģisko pakalpojumu sniegšanas jomā. Dzemdību namā ik gadu vidēji tiek pieņemtas trešā daļa no visām dzemdībām valstī.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējumu, kas apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3345, SIA “Rīgas Dzemdību nams” vispārējais stratēģiskais mērķis ir sniegt stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus dzemdību palīdzības jomā un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums

 

 

Nr.p.k.

Informācijas joma

Publicēšanas biežums

Publicētā informācija

1. Pārvaldes uzdevumu līgums par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu192.27 KB Pastāvīgi

Uzdevumu izpilde 2020483.48 KB

Uzdevumu izpilde 2021356.36 KB

Uzdevumu izpilde 2022566.22 KB

Uzdevumu izpilde 2023.g. pusgads647.07 KB

2. Deleģēšanas līgums par sociālā pakalpojuma sniegšanu391.95 KB   Pastāvīgi

Uzdevumu izpilde 2020168.86 KB

Uzdevumu izpilde 2021113.13 KB

Uzdevumu izpilde 2022141.90 KB

Uzdevumu izpilde 2023. g. pusgads136.16 KB

3.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

Mērķu izpilde 2014301.17 KB

Mērķu izpilde 2015385.77 KB

Mērķu izpilde 2016374.48 KB

Mērķu izpilde 2017501.83 KB

Mērķu izpilde 2018477.98 KB

Mērķu izpilde 2019672.95 KB

Mērķu izpilde 2020367.78 KB

Mērķu izpilde 2021722.49 KB

Mērķu izpilde 2022738.37 KB

Mērķu izpilde 2023630.20 KB 

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

Samaksātie nodokļi 201566.87 KB

Samaksātie nodokļi 201666.98 KB

Samaksātie nodokļi 201766.66 KB

Samaksātie nodokļi 201867.32 KB

Samaksātie nodokļi 201967.50 KB

Samaksātie nodokļi 202060.37 KB

Samaksātie nodokļi 202165.12 KB

Samaksātie nodokļi 202264.98 KB

Samaksātie nodokļi 202361.09 KB

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2014151.87 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2015200.38 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2016176.67 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2017210.62 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2018172.02 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2019167.65 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2020144.58 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2021143.04 KB

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2022204.43 KB

6.

Statistika par vadošo darbinieku atlasi

                             

Speciālistu atlase 202381.06 KB

 

Informācija par valdes locekļa amata kandidātu

novērtēšanas procesu

 7.

Atalgojuma politikas principi

1x gadā

Amatu iedalījums un mēnešalgu apmērs 202330.68 KB

8.

SIA “Rīgas Dzemdību nams” darbības, darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības ārējais neatkarīgais izvērtējums (pamatojoties uz  Rīgas domes 28.08.2019. lēmumu Nr. 2556 “Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās). Izvērtējuma veicējs SIA “CSE COE”, reģistrācijas Nr. 40103995402

Pēc fakta

 

Neatkarīgā audita starpziņojums, 20201,002.37 KB

Neatkarīgā audita visaptverošs ziņojums, 20201.06 MB

Neatkarīgā audita kopsavilkums, 2020584.06 KB

Ieteikumu ieviešanas plāns, 2023132.72 KB

 

9.

Neauditēts ceturkšņa pārskats

1x ceturksnī

Neauditēts 2016. g. 1. ceturkšņa pārskats177.98 KB

 

Neauditēts 2016. g. 3. ceturkšņa pārskats181.33 KB

 

Neauditēts 2017. gada 1. ceturkšņa pārskats185.58 KB

 

Neauditēts 2017. gada 3. ceturkšņa pārskats319.24 KB

 

Neauditēts 2018. gada 1. ceturkšņa pārskats394.39 KB

Neauditēts 2018. gada 3. ceturkšņa pārskats319.02 KB

 

Neauditēts 2019. gada 1. ceturkšņa pārskats311.53 KB

 

Neauditēts 2019. gada 3. ceturkšņa pārskats361.88 KB

 

Neauditēts 2020. gada 1. ceturkšņa pārskats442.80 KB

 

Neauditēts 2020. gada 3. ceturkšņa pārskats381.13 KB

 

Neauditēts 2021. gada 1. ceturkšņa pārskats380.63 KB

 

Neauditēts 2021. gada 3.ceturkšņa pārskats380.34 KB

 

Neauditēts 2022.gada 1.ceturkšņa pārskats395.97 KB

 

Neauditēts 2022.gada 3.ceturkšņa pārskats475.25 KB

 

Neauditēts 2023.gada 1.ceturkšņa pārskats471.87 KB

 

Neauditēts 2023.gada 3.ceturkšņa pārskats473.50 KB

        10.

 

Neauditēts pusgada pārskats

1x pusgadā

Neauditēts 2016.g. pusgada pārskats182.24 KB

 

Neauditēts 2017.gada pusgada pārskats330.86 KB

Neauditēts 2018.gada pusgada pārskats 399.81 KB

 

Neauditēts 2019.gada pusgada pārskats715.16 KB

 

Neauditēts 2020. gada pusgada pārskats380.19 KB

 

Neauditēts 2021. gada889.56 KB

pusgada pārskats889.56 KB

 

Neauditēts 2022. gada pusgada pārskats389.58 KB

 

Neauditēts 2023. gada pusgada pārskats616.70 KB

11.

Neauditēts gada pārskats

1x gadā

Neauditēts gada pārskats 2015.179.91 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2016.181.28 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2017.307.15 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2018.540.80 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2019.346.22 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2020380.50 KB.

 

Neauditēts gada pārskats 2021.382.79 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2022.482.78 KB

 

Neauditēts gada pārskats 2023700.57 KB

12.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

2013.gada pārskats1.34 MB

2014.gada pārskats1.04 MB

2015.gada pārskats6.27 MB

2016.gada pārskats1.56 MB

2017.gada pārskats11.64 MB

2018.gada pārskats6.77 MB

2019.gada pārskats11.70 MB

2020.gada pārskats2.46 MB

2021.gada pārskats6.44 MB

2022.gada pārskats698.17 KB

2023.gada pārskats810.21 KB

 13.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

 

Pastāvīgi

SIA „Rīgas Dzemdību nams” ir 100% apmērā Rīgas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

SIA „Rīgas Dzemdību nams” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

14.

SIA "Rīgas Dzemdību nams" dalībnieku sapulces

Pēc fakta

2024. gada dalībnieku sapulces135.34 KB

2023. gada dalībnieku sapulces99.22 KB

2022. gada dalībnieku sapulces89.76 KB

2021. gada dalībnieku sapulces97.22 KB

2020. gada dalībnieku sapulces136.03 KB

2017.-2019.g. dalībnieku sapulces139.66 KB

15.

Ziedojumu pieņemšanas kārtība, Ziedojuma iesnieguma veidne, Ziedojuma līguma sagatave, Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

  Pastāvīgi

Ziedojumu pieņemšanas kārtība142.21 KB

Ziedojuma iesnieguma veidne125.91 KB

Ziedojuma līguma projekts119.38 KB

Saņemtie ziedojumi96.76 KB

 

 

16.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Pastāvīgi

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība ir noteikta Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10., 11. un 12. pantos un Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11. un 11.pantos. 

2021., 2020., 2019., 2018., 2017., 2016., 2015., 2014. nav veikti dāvinājumi (ziedojumi).

 

Veiktie ziedojumi 202251.80 KB

 

01.12.2022. Fonda Ziedot.lv atskaite par SIA Rīgas Dzemdību nams ziedojumu296.19 KB