Vides pārvaldība

Kā mūsdienīga atbildīga un uz attīstību vērsta kapitālsabiedrība SIA “Rīgas Dzemdību nams” apņemas nodrošināt Vides pārvaldības sistēmu, piemērojot ilgtspējīgus un drošus principus, ņemot vērā vides pārvaldības politikas mērķus un īstenojot darbības vides aizsardzības jomā, lai nepārtraukti samazinātu savas darbības rezultātā radīto ietekmi uz  vidi un nodrošinātu darbības atbilstību vides normatīvo aktu prasībām, radot labvēlīgus un drošus darba un vides apstākļus.

Rūpes par vidi ir viens no svarīgākajiem mūsu izaicinājumiem un attīstības virzieniem, plānotie pasākumi ir vērsti uz vides saglabāšanu un uzlabošanu.

Vides pārvaldības sistēmas mērķus skatīt ŠEIT617.91 KB