Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana (2012)

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība   

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

2010.gada 6.decembrī tika parakstīts līgums starp Veselības ekonomikas centru, Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību nams” un Rīgas domi par projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību nams”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai” (turpmāk tekstā – Projekts) ieviešanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1. apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" ietvaros (detalizētāka informācija par apakšaktivitāti pieejama Projekta Sadarbības iestādes - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapā: http://www.cfla.gov.lv).

Projekta gaitā plānota Rīgas Dzemdību nama, Miera ielā 45, septiņstāvu ēkas (ēka Nr.1) septītā stāva telpu grupas renovācija 860 m2 platībā ar nolūku izveidot vienotu Dzemdību centru. Dzemdību centrā notiks tikai dzemdības, kas ir medicīniski atbildīgs un pietiekami sarežģīts process, kas prasa gan tehnoloģijas, gan arī nepārtrauktu uzmanību. Projekta būtība ir radīt augsti tehnoloģisku dzemdību vietu, kur pacientam tiks nodrošināta individuāla mājīga vide viņam izdalītajā telpā, bet personālam – labi darba apstākļi un iespēja nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienīgu dzemdību aprūpi. Dzemdību centrs atradīsies vienā stāvā ar operāciju bloku, kas samazinās laika zudumu neatliekamās situācijās un palielinās pacientu drošību. Renovācijas darbu ietvaros paredzēts veikt esošo telpu pārplānošanu - jaunu dzemdību telpu, personāla sanitāro un palīgtelpu izveidi. Izveidojot vienoto Dzemdību centru, esošās dzemdību telpas 2., 3. un 4.stāvā ar kopējo platību 1343 m2 tiks pārveidotas pēcdzemdību pacientu aprūpes vajadzībām. Tāpat plānota pacientu transporta un apmeklētāju liftu nomaiņa, nodrošinot drošu pacientu pārvietošanu un atbilstošu vidi apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām un personālam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 061 012.00LVL, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85% apmērā un Rīgas Domes līdzfinansējums 15% apmērā. Projekta īstenošanas ilgums ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

 
AKTUALITĀTES:

2013. gada 30. janvārī195.92 KB

2012.gada 24.septembrī
2012.gada 12.jūnijā
2012.gada 27.februārī
2011.gada 29.septembrī
2011.gada 26.augustā
2011.gada 5.aprīlī     
2010.gada 6.decembrī
 
Informācija:
Dagnija Vilnīte
Juriste – projektu vadītāja
Tel.: 67011214
e-pasts: dagnija.vilnite@rdn.lv