Informācija par valdi

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova

Pilnvaru termiņš līdz 2022. gada 19.martam.

Profesionālā pieredze

No 2017. gada – SIA"Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāja; ārste ginekoloģe dzemdību speciāliste;

Uzņēmuma līgumi ar RAKUS, PSKUS un RSU  par rezidentu apmācību un iesaisti tālākizglītības programmu sagatavošanā;

1993.g. - 2017.g. – SIA "Rīgas Dzemdību nams", ārste ginekoloģe dzemdību speciāliste;

1990.g. - 1993.g. – Rīgas 1. ĀMPKS, ārste ginekoloģe, dzemdību speciāliste.

Izglītība

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē;

Biznesa augstskola “Turība”, bakalaura grāds tiesību zinātnē, jurista profesionālā kvalifikācija;

Rīgas Medicīnas institūts, internatūra dzemdniecībā un ginekoloģijā;

Rīgas Medicīnas institūts, ārsta grāds.