Informācija par valdi

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova

Pilnvaru termiņš līdz 2027. gada martam

Profesionālā pieredze

No 2017. gada SIA"Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāja; ārste ginekoloģe dzemdību speciāliste

Uzņēmuma līgumi ar RAKUS, PSKUS un RSU  par rezidentu apmācību un iesaisti tālākizglītības programmu sagatavošanā

1993.g. - 2017.g. – SIA "Rīgas Dzemdību nams", ārste ginekoloģe dzemdību speciāliste

1990.g. - 1993.g. – Rīgas 1. ĀMPKS, ārste ginekoloģe, dzemdību speciāliste

Izglītība

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē;

Biznesa augstskola “Turība”, bakalaura grāds tiesību zinātnē, jurista profesionālā kvalifikācija;

Rīgas Medicīnas institūts, internatūra dzemdniecībā un ginekoloģijā;

Rīgas Medicīnas institūts, ārsta grāds.

 

Valdes locekle Santa Ločmele

Pilnvaru termiņš līdz 2027. gada aprīlim

Profesionālā pieredze

2017.g. – 2021.g. - Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

2001.g.– 2017.g. - SIA “Veina Plus”, valdes locekle

2015.g.– 2017.g. - “Lielvārdes novada uzņēmēju biedrība”, valdes priekšsēdētāja

2004.g. – 2008.g. - Atklātais sabiedriskais fonds “Lielvārdes attīstības fonds”, valdes locekle

Izglītība

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu specialitāte;

Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikums, Kultūrizglības darbinieka, pašdarbības deju kolektīva vadītāja specialitāte