Informācija par valdi

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova

Pilnvaru termiņš līdz 2022. gada 19. martam.

Profesionālā pieredze

No 2017. gada – SIA"Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāja; ārste ginekoloģe dzemdību speciāliste;

Uzņēmuma līgumi ar RAKUS, PSKUS un RSU  par rezidentu apmācību un iesaisti tālākizglītības programmu sagatavošanā;

1993.g. - 2017.g. – SIA "Rīgas Dzemdību nams", ārste ginekoloģe dzemdību speciāliste;

1990.g. - 1993.g. – Rīgas 1. ĀMPKS, ārste ginekoloģe, dzemdību speciāliste.

Izglītība

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē;

Biznesa augstskola “Turība”, bakalaura grāds tiesību zinātnē, jurista profesionālā kvalifikācija;

Rīgas Medicīnas institūts, internatūra dzemdniecībā un ginekoloģijā;

Rīgas Medicīnas institūts, ārsta grāds.

 

Valdes loceklis Andris Ikvilds

 

 

 

 

 

 

 

Pilnvaru termiņš līdz brīdim, kad par valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 11. jūnijam.

Profesionālā pieredze

No 2021. gada 12. jūnija – SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes loceklis;

2020.g. - 2021.g. – Rīgas domes Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes galvenais eksperts finanšu un risku pārvaldības jautājumos;

2016.g. - 2021.g. – VAS „Latvijas Pasts” padomes loceklis;

2014.g. - 2020.g. – Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles daļas galvenais eksperts finanšu jautājumos; 

2006.g. - 2013.g. - VAS „Latvijas Pasts” Iekšējā audita un kvalitātes vadības departamenta direktors;

1993.g. - 2005.g. – a/s “Latvijas Unibanka" Iekšējā audita nodaļas vadītājs.

Izglītība

Latvijas Universitāte, Vadības fakultāte, Saimnieciskās darbības uzskaites un kontroles specialitātē, sociālo zinātņu maģistra grāds;

Latvijas Valsts Universitāte, Finanšu un tirdzniecības fakultāte, augstākā izglītība tirdzniecības ekonomista specialitātē.