Informācija par valdi

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova

Pilnvaru termiņš līdz 2022. gada 19.martam.

Profesionālā pieredze

No 2017. gada – SIA"Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāja; ārste ginekoloģe dzemdību speciāliste;

Uzņēmuma līgumi ar RAKUS, PSKUS un RSU  par rezidentu apmācību un iesaisti tālākizglītības programmu sagatavošanā;

1993.g. - 2017.g. – SIA "Rīgas Dzemdību nams", ārste ginekoloģe dzemdību speciāliste;

1990.g. - 1993.g. – Rīgas 1. ĀMPKS, ārste ginekoloģe, dzemdību speciāliste.

Izglītība

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē;

Biznesa augstskola “Turība”, bakalaura grāds tiesību zinātnē, jurista profesionālā kvalifikācija;

Rīgas Medicīnas institūts, internatūra dzemdniecībā un ginekoloģijā;

Rīgas Medicīnas institūts, ārsta grāds.

 

Valdes loceklis Edijs Pelšs

Pilnvaru termiņs: līdz konkursa rezultātā tiks ievēlēts valdes loceklis

Profesionālā pieredze

No 2018. gada līdz šim brīdim Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks;

2015.g. - 2018.g. - Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes priekšnieks;

2015.g. - Rīgas domes Saimniecības pārvaldes Teritorijas labiekārtošanas nodaļas vadītājs;

2009.g. - 2015.g. - Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Teritorijas apsaimniekošanas un attīstības nodaļas vadītāja vietnieks;

2009.g. - 2015.g. - Rīgas domes Administratīvās komisijas Ziemeļu rajona apakškomisijas loceklis;

2008.g. - 2009.g. - Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks;

2008.g. - 2009.g. -  Rīgas pilsētas SIA “Valdemāra nami” padomes priekšsēdētājs;

2008.g. - 2009.g. - Rīgas pilsētas SIA “Sarkandaugava” padomes priekšsēdētāja vietnieks;

2008.g. - 2009.g - Rīgas pilsētas SIA “Purvciema nami” padomes loceklis;

2007.g. - 2008.g. - Rīgas pilsētas SIA “Lucavsalas attīstība” padomes loceklis;

2007.g. - 2008.g. - Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas iekšējā audita galvenais speciālists;

2006.g. - 2006.g.- SIA “Rīgas polise” projektu vadītājs.

Izglītība

Biznesa augstskola “Turība”, profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē ar piešķirtu kvalifikāciju uzņēmumu un iestāžu vadītājs;

Biznesa augstskola “Turība”, profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā ar piešķirtu kvalifikāciju uzņēmumu un iestāžu vadītājs, paralēli iegūts sertifikāts par specializēšanos mārketinga vadībā.