Kapitālsabiedrības politikas

Ja vēlaties pārpublicēt vai kā citādi izmantot šīs mājaslapas saturu vai atsevišķus elementus, lūdzam sazināties ar mums!

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA189.43 KB

PERSONĀLA VADĪBAS UN PERSONĀLA ATLASES POLITIKA215.26 KB

ATALGOJUMA POLITIKA283.90 KB

Atalgojuma politikas 1. pielikums: VISPĀRĪGIE ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI83.05 KB

Atalgojuma politikas 2. pielikums VISPĀRĪGIE PIEMAKSU NOTEIKŠANAS PRINCIPI126.03 KB

Atalgojuma politikas 3. pielikums ATALGOJUMA DIAPAZONS ĀRSTNIECĪBĀ72.05 KB

Atalgojuma politikas 4. pielikums ATALGOJUMA DIAPAZONS_ADMINISTRĀCIJA_SAIMNIECISKI TEHNISKĀ DAĻA64.35 KB

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS UN ILGTSPĒJAS POLITIKA136.79 KB

IEPIRKUMU ORGANIZĒŠANAS POLITIKA104.09 KB

RISKU VADĪBAS, IEKŠĒJĀS KONTROLES VIDES UN ATBILSTĪBAS POLITIKA220.16 KB

KLIENTU APKALPOŠANAS POLITIKA134.85 KB

INTEREŠU KONFLIKTA UN KORUPCIJAS RISKU NOVĒRŠANAS POLITIKA90.24 KB

PAZIŅOJUMS TREŠAJĀM PUSĒM37.76 KB

TRAUKSMES CELŠANAS POLITIKA120.30 KB

KUKUĻOŠANAS APKAROŠANAS POLITIKA209.80 KB

ENERGOPĀRVALDĪBAS POLITIKA61.75 KB

VIDES PĀRVALDĪBAS POLITIKA93.64 KB

KVALITĀTES VADĪBAS POLITIKA108.42 KB

MĀRKETINGA UN KORPOTATĪVĀS KOMUNIKĀCIJAS POLITIKA124.14 KB

PRIVĀTUMA POLITIKA231.46 KB

ARODVESELĪBAS UN DARBA DROŠĪBAS POLITIKA102.78 KB

IEKĻAUŠANAS UN DAŽĀDĪBAS VADĪBAS POLITIKA106.50 KB

ZIEDOŠANAS POLITIKA116.67 KB

ĒTIKAS KODEKSS125.47 KB

SASKARSMES PRINCIPI86.50 KB

GODĪGA KOMERCPRAKSE UN SADARBĪBA AR TREŠAJĀM PUSĒM107.86 KB