Vakances

SIA „Rīgas Dzemdību nams” (reģ.nr.40003194600) ir valstī lielākā un modernākā dzemdību palīdzības un prenatālās aprūpes iestāde ar 70 gadus lielu pieredzi dzemdību palīdzības un ginekoloģisko pakalpojumu sniegšanas jomā.

Lai saviem klientiem, pacientiem nodrošinātu pēc iespējas augstākas kvalitātes pakalpojumus, Rīgas Dzemdību nama darbība pastāvīgi tiek attīstīta, gan rūpējoties par personāla kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, gan ieviešot mūsdienīgas tehnoloģijas un inovatīvus darba risinājumus. Dzemdību namā strādā vairāk nekā 400 kompetenti un pieredzējuši darbinieki.

______________________________________________________________________________________

SIA „Rīgas Dzemdību nams” aicina darbā:

 • ginekologu, dzemdību speciālistu
 •  neonatologu
 •  bērnu aprūpes māsu
 •  palīgstrādnieku-sētnieku
 •  datu apstrādes sistēmu attīstības projektu vadītāju-konsultantu

I Ginekologs, dzemdību speciālists 

 • Dežūrārstu,

-          var būt nesertificēts – 4. vai 5. gada rezidents;

-          var uz nepilnu darba slodzi

 • Ginekologu, dzemdību speciālistu – ar vismaz 5 gadu praktiskā darba pieredzi dzemdību palīdzībā

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt dzemdību specialitātē paredzētās manipulācijas un operācijas;
 • Veikt pacienta izmeklēšanu un iegūto datu novērtēšanu;
 • Novērtēt pacienta stāvokli dinamikā un pielietotās terapijas gaitā;
 • Noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Prasības pretendentiem:

 • LR atzīta 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība;
 • Sertifikāts specialitātē un LR Ārstniecības personas reģistra apliecinājums;
 • Teicamas sociālās pamatprasmes – komunikatīvās, patstāvīga darba un komandas darba prasmes;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas;
 • Spēja pielietot vismaz vienu svešvalodu saskarsmes veidošanai;
 • Iemaņas darbā ar datoru Open Office un /vai MS Office vidē. 

Piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei un karjerai;
 • Stabilu, konkurētspējīgu  atalgojumu (stundas likme – 9,17 EUR sertificētam un  8,25 EUR nesertificētam ārstam) + motivējoša atlīdzības sistēma un sociālās garantijas);
 • Komfortablu darba vidi un mūsdienīgu aprīkojumu;
 • Normālo darba laiku.

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV ar norādi „Ginekologs, dzemdību speciālists” uz e-pastu: darbs@rdn.lv  

(Vēlams pieteikumus sūtīt 1,5 mēneša laikā, lai varam plānot savu darbu)

Tālrunis informācijai 67011310.

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!


II Neonatologs

Galvenie amata pienākumi: 

 • Veikt jaundzimušo izmeklēšanu un ārstēšanu;
 • Novērtēt pacienta stāvokli dinamikā un pielietotās terapijas gaitā;
 • Veikt neonatologa specialitātē paredzētās manipulācijas;
 • Noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Prasības pretendentiem: 

 • LR atzīta 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība;
 • Sertificēts neonatologs vai 4.-5. gada ārsts-rezidents neonatoloģijas specialitātē;
 • Reģistrēts LR Ārstniecības personas reģistrā;
 • Teicamas sociālās pamatprasmes – komunikatīvās, patstāvīga darba un komandas darba prasmes;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas;
 • Spēja pielietot vismaz vienu svešvalodu saskarsmes veidošanai;
 • Iemaņas darbā ar datoru Open Office un /vai MS Office vidē,
 • Spēja patstāvīgi strādāt Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam: 

 • Atbildīgu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei un karjerai;
 • Stabilu, konkurētspējīgu  atalgojumu ( stundas likme – 9,17 EUR sertificētam un 8,25 EUR nesertificētam ārstam) + motivējoša atlīdzības sistēma un sociālās garantijas;
 • Komfortablu darba vidi un mūsdienīgu aprīkojumu;
 • Normālo darba laiku.

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV ar norādi „Neonatologs” uz e-pastu: darbs@rdn.lv  

(Vēlams pieteikumus sūtīt 1,5 mēneša laikā, lai varam plānot savu darbu)

Tālrunis informācijai 67011310

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

Sludinājums publicēts 24.03.2017.

Konkursa ietvaros iegūto personas datu pārzinis ir SIA “Rīgas Dzemdību nams” (Miera iela 45, Rīga, LV-1013); personas datu apstrāde tiks veikta konkursa norises nodrošināšanai.

III Bērnu aprūpes māsa

darbam Mātes un bērna aprūpes nodaļā

Galvenie amata pienākumi:

Nodrošināt jaundzimušo aprūpes procesa nepārtrauktību, kvalitāti un pēctecību

Prasības pretendentiem:

 • LR atzīta profesionālā (medicīnas) vai 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība
 • LR Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta māsa (medicīnas māsa)
 • Specializācija un/vai sertifikāts bērnu aprūpes māsas specialitātē tiks uzskatīts par priekšrocību,
 • Vēlama darba pieredze bērnu aprūpes māsas amatā
 • Teicamas sociālās pamatprasmes – komunikatīvās, patstāvīga darba un komandas darba prasmes
 • Iemaņas darbā ar datoru OpenOffice un/vai MS Office vidē
 • Obligātas valsts valodas zināšanas

Piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu
 • Stabilu atalgojumu (sertificētai māsai EUR 5.50/stundā un nesertificētai māsai EUR 4.95/stundā pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas
 • Profesionālās iniciatīvas realizēšanas iespējas
 • Summēto darba laiku, saskaņā ar darba grafiku

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV ar norādi „Bērnu aprūpes māsa” uz e-pastu: darbs@rdn.lv

Tālrunis informācijai  67011270

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

Konkursa ietvaros iegūto personas datu pārzinis ir SIA “Rīgas Dzemdību nams” (Miera iela 45, Rīga, LV-1013); personas datu apstrāde tiks veikta konkursa norises nodrošināšanai.

IV Palīgstrādnieks - sētnieks

Galvenie pienākumi:

 • Veikt palīgdarbus ārstniecības iestādes virtuves noliktavā (smagumu cilāšana)
 • Darbs ar pavadzīmēm
 • Pēc nepieciešamības veikt uzkopšanas darbus teritorijā

Prasības pretendentiem:

 • Spēja intensīvi strādāt pilnu darba laiku;
 • Labas latviešu valodas zināšanas
 • Vidējā izglītība

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu (darba samaksa EUR. 570.- pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV ar norādi „Palīgstrādnieks-sētnieks” uz e-pastu: eduards.admidins@rdn.lv  Tālrunis informācijai  67011240

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

Konkursa ietvaros iegūto personas datu pārzinis ir SIA “Rīgas Dzemdību nams” (Miera iela 45, Rīga, LV-1013); personas datu apstrāde tiks veikta konkursa norises nodrošināšanai.

V Datu apstrādes sistēmu attīstības projektu vadītājs - konsultants

Galvenie pienākumi:

·         Uzņēmuma datu apstrādes sistēmu (piemēram, piekļuves, zāļu reģistrācijas, pacientu identifikācijas, pakalpojumu uzskaites, biznesa vadības, dokumentu vadības u.c.) attīstības projektu plānošana un ieviešanas vadīšana, atbilstošas dokumentācijas sagatavošana;

·         Projektu ieviešanas darba grupas darba vadīšana, ieviešanas uzraudzība un koordinēšana;

·         Sistēmu lietotāju struktūrvienību procesu un vajadzību analīze, prasību noteikšana, darba uzdevumu sagatavošana un nodošana programmētājiem – sistēmu uzturētājiem;

·         Dalība IT sistēmu vajadzību noteikšanā un savu ideju prezentēšana;

·         Sistēmu lietotāju konsultēšana un atbalsta sniegšana, kā arī apmācība par attiecīgo sistēmu lietošanu;

·         Lietotāju pamācību rakstīšana;

·         Jaunu risinājumu izpēte un piedāvāšana;

·         Izstrādāt IT sistēmu attīstības plānu;

·         Piedalīties informācijas sistēmu drošības pārvaldības organizēšanā;

·         Piedalīties iepirkumu procesā IT jomā, sagatavot tehniskās specifikācijas, kontrolēt līgumu izpildi.

·         Veikt uzraudzību par Dzemdību nama personas datu aizsardzības prasību izpildi.

Prasības:

·         Iegūta augstākā izglītība IT, ekonomikā vai biznesa vadībā vai citā saistītā jomā;

 • Analītiska domāšana;
 • Vēlama pieredze ar grāmatvedības/biznesa vadības programmām;
 • Vēlama datu aizsardzības speciālista kvalifikācija;
 • Vispārīgu izpratni par informācijas sistēmu arhitektūru, to ieviešanas un ekspluatācijas procesiem un metodēm
 • Pieredze IT projektu ieviešanā;
 • Pamata zināšanas par datu bāzēm un datu bāzu vadības sistēmām;

·         Sapratne par programmēšanas procesiem tiks uzskatīta par priekšrocību;

·         Labas komunikācijas prasmes;

 • Spēja strādāt dinamiskā darba vidē;

·         Spēja strādāt pastāvīgi un komandā, uzņemties atbildību.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu (no EUR 1260.- līdz EUR 1360.- pirms nodokļu nomaksas)  un sociālās garantijas
 • Pilnas slodzes stabilu darbu
 • Dinamisku darba vidi un labus darba apstākļus
 • Draudzīgu kolektīvu

Gaidām Jūsu pieteikumu un CV līdz 29.01.2019. ar norādi „ Datu apstrādes sistēmu attīstības projektu vadītājs –konsultants” uz e-pastu: darbs@rdn.lv , Tālrunis informācijai : 67011310

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

Konkursa ietvaros iegūto personas datu pārzinis ir SIA “Rīgas Dzemdību nams” (Miera iela 45, Rīga, LV-1013); personas datu apstrāde tiks veikta konkursa norises nodrošināšanai.